EMVI’s hebben hun langste tijd gehad, en nu?

EMVI’s schieten hun doel enigszins voorbij merk ik. Misschien moeten we er maar eens mee gaan stoppen. Ja, en dan? Gewoon weer laagste prijs? Gek genoeg is dat wel wat er steeds weer wordt geroepen… zit daar dan de oplossing?

De afgelopen jaar vallen mij gewoon een paar dingen op. Ik heb geprobeerd ze even op een rijtje te zetten:

Kansen
We hebben wat ge√ęxperimenteerd met het EMVI-criterium ‘Kansen’. Maar waar we dan bij de beoordeling tegen aan liepen is dat het voor ons vaak geen kans is. Maar ja, hoe weet een aannemer of een kans ook echt een kans is of gelijk door ons verworpen wordt? Ik zie dat aannemers kansen ook verkeerd gebruiken. Als een goed idee niet bij het juiste EMVI criteria (b.v. omgevingsmanagement) wordt ingevuld maar bij kansen dan scoor je lang niet optimaal. We zijn hier dan ook maar snel weer mee gestopt.

Voeren ze het buiten wel uit zoals ze binnen bedacht hebben?
MKB bedrijven huren steeds vaker ingenieursbureaus in om hun EMVI-plan te schrijven. Ik zou eerder verwachten dat aannemers de kunst van het schrijven EMVI’s juist zelf wilde leren! Het groeit naar mijn idee een beetje scheef. Er lijkt wel een markt te zijn ontstaan van allemaal bedrijfjes die zich specialiseren in het schrijven van EMVI plannen. Je wil toch juist een aannemer hebben die vanuit de kernkwaliteit van zijn bedrijf zijn EMVI schrijft? In hoeverre zit er nog genoeg verbinding tussen de geschreven EMVI en de uiteindelijke uitvoering? Veel aannemers hebben moeite om de geschreven belofte om te zetten in daden en al helemaal als hij door een externe partij is geschreven. Je zult als opdrachtgever er ook echt bovenop moeten zitten om wat er beloofd is ook in de uitvoering terug te zien. De vraag is in hoeverre we dat in de toekomst nog kunnen blijven doen (vergrijzing, overheid steeds verder op afstand).

Aannemers werken steeds meer samen
Er wordt steeds meer samengewerkt tussen aannemers. Laatst komen we een EMVI onderdeel rondom het aanbrengen van asfalt tegen dat 100% overgenomen is van een andere aannemer die ook had ingeschreven. Hij was bij die aannemer de onderaannemer en schreef zelf ook in. Ik ga dan toch nadenken of dit nu wel de bedoeling is.

Zelfde plan wisselde scores
Het komt voor dat een aannemer die regelmatig plannen bij ons indient voor het ene plan een 9 scoren en voor het andere plan een 6 terwijl er slechts marginaal iets is veranderd. Klein woordje hier en daar. Wel belangrijke woordjes maar ik weet vanuit het verleden dat hij goed werk levert maar op een tekstuele onvolkomenheid (zo recht te zetten bij een eerste bouwvergadering) wordt je afgestraft. Andersom kan ook… een aannemer die een beroerde EMVI schrijft en die buiten op basis van onze eerdere ervaringen fantastisch werk weet af te leveren. Je ziet dus hoe moeilijk het ook aan onze kant is om de EMVI’s goed te beoordelen.

Het ontstaan van EMVI moeheid
Wanneer we als gemeente enthousiast zijn over een bepaalde EMVI invulling van een aannemer dan willen we bij een volgend werk deze succesvolle werkwijze opnieuw zien. De manier om dat te realiseren is om het gewoon voor te schrijven in het contract. Ik zie met name rondom asfaltkwaliteit en omgevingsmanagement dat er minder ruimte ontstaat voor een aannemer om uiteindelijk onderscheidend te zijn. Het resultaat is opvallend genoeg dat we vinden dat er uiteindelijk niet genoeg onderscheidend vermogen is voor de markt waardoor we ervoor kiezen het op laagste prijs aan te besteden.

Ja en nu? Moeten we de EMVI’s dan maar weer afschaffen? Ik denk dat dit iets te kort door de bocht is. Maar ik denk dat een aanpassing in het systeem geen kwaad zou kunnen.

Eigenlijk merk ik dat het steeds meer om het mens gaat die het werk moet gaan maken. Ik denk dat aannemers weer meer op de inhoud moeten gaan zitten waar ze goed in zijn. Als opdrachtgever zul je de criteria die je als EMVI mee geeft meer moeten uitwerken. Hierbij heb je de keuze om het gewoon in het contract op te nemen of misschien iets naast het contract toevoegen. Om niet geheel te vervallen naar laagste prijs zou je in plaats van een geschreven EMVI een interview kunnen toepassen. Dit geeft de aannemer de kans om zijn methode van uitvoering nader toe te lichten.

www.lbbrhzn.nl

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten