Wanneer weet je dat je met een Stadsingenieur te maken hebt?

Als de definitie van Stadsingenieur in de Van Dale zou staan dan denk ik dat het er ongeveer zo uit zou zien:

Stads-in-ge-ni-eur de;m,v-s
1. Raadgevende ingenieur en technisch adviseur
voor het gemeentebestuur met hart voor de stad.
2. Regisseur van de realisatie van bouwwerken in
de complexe stedelijke omgeving gespecialiseerd
in risico- en omgevingsmanagement. 3. Technische
professional met specifieke technische kennis van
boven- en ondergrond van de stad, van processen en
procedures met oog voor een duurzame leefomgeving.
4. Het technische geweten van de stad. 5. Verbin-
dende schakel die met creatief vermogen zoekt naar
de beste oplossingen. 6. Regionale en landelijke
samenwerkingspartner.

Het vak dat nog het meest in de buurt van Stadsingenieur komt is dat van Civiel ingenieur maar die is veel technisch inhoudelijker. Die wordt juist ingeschakeld voor een specifiek project. Als Stadsingenieur in een stad heb je een andere taak dan een commercieel ingenieur. Je moet tot de kern kunnen doordringen om de samenhang van (conflicterende) belangen te kunnen zien. Een civieltechneut mist toch het overzicht om als regisseur de verschillende belangen in een stedelijke omgeving te regisseren. Hij blijft als techneut te dicht aan de oppervlakte van het project. Ik zie het ook aan mijn collega’s die willen gewoon dat het totaalplaatje van een werk klopt. Pas dan is het project een succes. Dan ben je een Stadsingenieur.

Bij veel gemeenten komt de vraag wel eens langs of gemeentelijke ingenieursbureaus niet beter geprivatiseerd zouden kunnen worden. Dit past binnen de discussie over het privatiseren van overheidstaken, waarbij een slankere overheid een meer regisserende functie zou moeten hebben. Op zich is hier wel wat voor te zeggen mits je maatregelen neemt om de kennis van de Stadsingenieur te borgen. Anders wordt je een regisserende overheid zonder dat je mensen hebt die in staat zijn de zo noodzakelijk regisserende taken op te pakken. Dit zijn nu juist de belangrijke werkzaamheden van een Stadsingenieur.

Het zou toch mooi zijn als er over een aantal jaar mensen zijn die zijn afgestudeerd met een graad “city engineering”. Je moet het toch een beetje populair neerzetten :). Dat zijn dan mensen die naast kennis op het gebied van Civiele Techniek ook kennis hebben gemaakt met:

  • Bestuurskunde: gericht op kennis en behoefte van publieke opdrachtgevers zoals RWS, ProRail, havenbedrijven, gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksgebouwendienst, coöperaties, nutsbedrijven en regionale openbaar vervoer bedrijven.
  • Specialisatievakken: duurzaamheid, cradle to cradle (C2C), energie, Life-cycle benaderingen.
    Introductie m.b.t. gebruik sociale media en communicatie

Inmiddels is er al een opleiding aan de Hogeschool van Utrecht die een bacheloropleiding “Built Environment” aanbiedt. In deze opleiding worden zes bestaande bouwopleidingen samengevoegd, om zo breed opgeleide ingenieurs af te leveren die complexe stadsproblemen van de toekomst kunnen oplossen.

(c) www.lbbhzn.nl

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten