10 Praktische tips voor projectteams

 

Een leuk lijstje dat ik van de cobouw website heb geplukt!

Geen garanties als je hier gebruik van gaat maken maar de kans op een succesvol project wordt wel vergroot.

10 Praktische tips voor projectteams:

  1. Zorgvuldige teamselectie: waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kwaliteiten van het individu, maar ook naar het team als geheel
  2. Organiseer communicatielijnen tussen ‘counterparts’: open en frequente communicatie tussen de verschillende organisaties, bijvoorbeeld via de sleutelfiguren
  3. Omgang met het eerste conflict: als het eerste conflict gezamenlijk en op een prettige wijze wordt afgehandeld, kan dit als voorbeeld dienen voor komende conflicten
  4. Organiseer mandaat en committent: zodat sleutelfiguren ook daadwerkelijk kunnen doen wat zij zeggen, zonder teruggefloten te worden door de moederorganisatie
  5. Besteed aandacht aan een projectstart-up:elkaar persoonlijk en elkaars werkwijze leren kennen in een vroeg stadium
  6. Fysieke samenwerking: waarbij medewerkers van de opdrachtgever en medewerkers van de opdrachtnemer op eenzelfde locatie werken om de communicatielijnen kort te houden
  7. Organiseer voldoende feedback en evaluatiemomenten: zorg dat problemen in een vroeg stadium benoemd worden, zodat deze minder snel kunnen escaleren
  8. Vier gezamenlijk de successen: besteed ook aandacht aan wat goed gaat en zoek naar de gezamenlijke trots, zoals het behalen van projectmijlpalen
  9. Realiseer een relatie op bestuursniveau: mochten zaken dan toch escaleren, kunnen de bestuursleden van de publieke en private organisatie een eenduidig antwoord terugkoppelen
  10. Bespreek procesafspraken en werkprincipes vooraf: bijvoorbeeld met betrekking tot communicatie, omgang met problemen, besluitvorming en projectdoelstellingen
Met dank aan Geertje van Engen (cobouw maandag 23 november 2015)

www.lbbrhzn.nl

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten