‘Oneerlijke concurrentie door de overheid’

Begin december 2015 was er een persbericht van VNO-NCW en MKB-Nederland: ‘Zwartboek toont verregaande oneerlijke concurrentie overheid‘. Ik heb het zwartboek even opgezocht omdat het onderwerp mij wel nieuwsgierig maakte. Wat zouden dat voor een voorbeelden zijn en belangrijker nog waarom lijkt iedereen in dezelfde vijver te vissen?

Eigenlijk komt het er in de praktijk op neer dat overheden blijkbaar ook werkzaamheden oppakken waarmee ondernemers allang succesvol actief zijn en waardoor zij direct uit de markt worden geduwd. Er worden in het stuk mooie voorbeelden genoemd waarbij je inderdaad het verhaal er achter wel eens zou willen horen. Jammer genoeg blijft het bij een eenzijdige benadering vanuit het standpunt van de markt. Hoe mooi zou het zijn geweest als er ook een analyse zou worden gegeven hoe deze situaties over het algemeen ontstaan. Je zou dan vanuit de markt ook met een advies kunnen komen wat bijdraagt aan het zoeken naar een oplossing. VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten nu voor een nieuwe Wet markt en overheid die de verantwoordelijkheden voor overheden en ondernemers duidelijk afbakent, zodat ieder doet waar ze het beste in is.

Maar is nieuwe regelgeving de oplossing als je nog niet weet wat de oorzaak is? De huidige wet moet overheden aanmoedigen het beste uit de markt te halen, op basis van samenwerking en een wettelijk geborgd besliskader. “Juist door gebruik te maken van de kennis en kunde van ondernemers kunnen overheid en maatschappij op de langere termijn méér kosten besparen”. Precies, pak de handschoen op en laat zien dat je als markt een eerste begin kunt maken. Nieuwe regelgeving kan altijd nog wel, belangrijker is dat we elkaar beter leren begrijpen. Ik denk dat er een mooie kans ligt voor ondernemers om met hun kennis en kunde de overheid ook op dit gebied te helpen.

Er voor zorgen dat iedereen doet waar ze het beste in is, is ook het streven van de huidige wet. Laat als markt maar eens zien op welke manier je de overheid hierbij een handje kunt helpen.

De vier knelpunten uit het zwartboek:

  1. De algemeen belang uitzondering stelt toepassing van de Wet markt en overheid geheel buiten werking. Overheden maken daar grif gebruik van.
  2. Er geldt geen enkele voorwaarde of beperking voor overheden die besluiten om niet meer aan te besteden, maar activiteiten in eigen beheer uit te voeren (inbesteden).
  3. Zorgvuldige besluitvorming over markttoetreding ontbreekt.
  4. Publiek bekostigde onderwijsinstellingen zijn in het geheel uitgezonderd van de wet.

www.lbbrhzn.nl

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten