Innovatie stimuleren? Faal veel en snel! (en nog 9 andere tips)

8965043184_299d0fc366_o

Startups en innovaties zijn hot! Ik vraag me dan af wat de succesfactoren zijn om te innoveren. Een klein onderzoekje van mij op internet levert de volgende 10 bevindingen op om innovaties te stimuleren.

 

1. Zorg dat kennis binnen een organisatie kan worden overgedragen.  Met ze velen zijn is belangrijk, maar net zo belangrijk is het behouden van oude ‘stamgenoten’. De ondergang van de Neanderthalers kan verklaard worden doordat er naar schatting vijf keer minder ouderen dan bij moderne mensen waardoor kennis onvoldoende overgedragen kon worden. Een voorbeeld wat ‘dichterbij’, de Inuit stam in Groenland dat aan het begin van de negentiende eeuw getroffen werd door pest, waaraan vooral ouderen stierven tonen aan, dat de nabestanden zich bijvoorbeeld wel kajaks kunnen herinneren, maar niet in staat waren deze de bouwen. Zorg er voor dat veel medewerkers vaak in verschillende teams samen werken, dat er voldoende ‘stamoudsten’ zijn en geef ruimte voor regelmatige verzameling om een ‘kampvuur’, en innovatie bevorderen is geregeld.

2. Schaarste en urgentie zijn de noodzakelijke ingrediënten voor creativiteit. Andere antropologen twijfelen of de theorie bij punt 1 wel helemaal klopt, want anders hadden grote groepen van moderne jagers-verzamelaars meer gereedschappen verzonnen dan kleine, en dit blijkt niet zo te zijn. Volgens hen is voedselschaarste een betere voorspeller voor de omvang de gereedschapskist. Schaarste, urgentie, is uiteraard altijd, en nog steeds, een noodzakelijk ingrediënt voor creativiteit geweest.

3. De beste ideeën ontstaan nog altijd op de werkvloer. Voor een manager is in dat proces een belangrijke rol weggelegd. Aansturen op microniveau brengt vrijwel alle innovatiedrang acuut tot stilstand. Medewerkers zonder enige instructies loslaten in een grote speeltuin is evenmin de oplossing. Aansturen en toch de creativiteit stimuleren is hoe het zou moeten. Het lijkt een paradox maar het is zeker mogelijk.

4. Te vaak leunen we op oude aangeleerde patronen. We updaten en doorbreken die oude patronen nog te weinig. Om dit te doorbreken kunnen de volgende vier stappen helpen:

  1. Kijk naar de vraag achter een vraagstuk en herformuleer die vraag.
  2. Gebruik je netwerk om te kijken wie je kan helpen bij je probleem.
  3. Ga er vanuit dat er wel een oplossing bestaat.
  4. Ga solo-stormen in plaats van brainstormen.

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat brainstormen in een groep een beperkt effect heeft. Solo-stormen werkt daarentegen veel beter. Tijdens het solo-stormen zetten mensen individueel oplossingen op een rij. Pas daarna bespreken en integreren ze deze ideeën in een groep. Deze werkwijze is op zijn minst twee keer zo effectief.

5. Faal vaak en snel. Om creativiteit te stimuleren is het nodig dat je op een slimme manier met fouten om gaat. Vaak bestaat er een grote angst dat onze fouten door anderen worden gezien, wat je weerhoudt om te experimenteren. Zie het falen als nieuwe informatie verzamelen waar je van leert. De enige bedreiging die er dan nog bestaat, is dat je te traag faalt, waardoor je te langzaam leert. Snel falen is snel leren en onmisbaar voor creatief succes. Snelheid is bovendien belangrijk om innovatie te stimuleren, omdat je dan niet de tijd hebt om alles ter discussie te stellen. Je moet dan in actie komen en blijven.

6. Het beschikken over innovatieve mensen in een organisatie is niet voldoende. Om ervoor te zorgen dat innovatieve ideeën ook daadwerkelijk gerealiseerd worden is een stimulerende organisatie nodig die aan een aantal voorwaarden voldoet. Niets is zo erg voor creatieve en innovatieve geesten als een stroperige organisatie die het liever bij het oude wil houden. Voor het stimuleren van innovativiteit moet een organisatie:

  1. snel kunnen beslissen;
  2. korte lijnen hebben;
  3. een draagvlak kunnen creëren;
  4. beschikken over een omgeving waar men kan experimenteren.

7. Innovatie bevorderen via onverwachte samenwerking. Onverwachte en verrassende vormen van samenwerking tussen mensen kunnen leiden tot belangrijke innovatieve processen en producten. Bedrijven en instellingen moeten dergelijke samenwerking stimuleren, over de muren van de eigen organisatie heen.

8. Betaling op basis van vaardigheid of kennis. Het ‘opkopen’ van mensen die bepaalde kennis en vaardigheden hebben komt vaak voor. Hiermee kan creativiteit bevordert worden om daarmee de verwerving van kennis buiten het directe werkveld mogelijk te maken. Aan de andere kant, werknemers met prestatieloon zouden zich te veel richten op het bereiken van specifieke doelstellingen ten koste van andere resultaten. De beloning koppelen aan een beoordeling (“wees innovatief”) kan een eerlijke en open discussie van ontwikkelingsbehoeften in de weg staan. Wees hier dus voorzichtig mee.

9. Milieu-eisen kunnen lastig zijn, maar ook de innovatie bevorderen. Duurzaamheid heeft echter ook voordelen. Scherpe regels kunnen bedrijven dwingen om te innoveren, wat een kennisvoorsprong oplevert als concurrenten – onder druk van Europese of mondiale afspraken – later alsnog moeten volgen. Sommige autofabrikanten konden sneller dan andere de uitstoot van wagens verminderen en nieuwe typen motoren ontwikkelen toen vermindering van uitstoot de norm werd. Al is een bepaalde fabrikant hierin wel en beetje doorgeschoten (oorzaak zie punt 8).

10. Beter subsidie dan belastingaftrek! Subsidie in de vorm van cash bevordert de interne besluitvorming ten behoeve van investeringen in Research and Development. Belastingbesparingen worden eigenlijk direct door de financiële mensen ingeboekt.

www.lbbrhzn.nl

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten