Een ambtenaar 2.0, bestaat hij al ergens?

De toekomstige ambtenaar in de openbare ruimte moet haast wel een superman (of vrouw) zijn om alle ontwikkelingen bij te kunnen houden en te integreren in zijn werkzaamheden. Ik vroeg me af of die persoon al zou bestaan, en zo ja wat zou hem dan zo uniek maken?

De huidige samenleving vraagt om een overheid die denkt en handelt vanuit het gedachtegoed van een netwerksamenleving: horizontaal in plaats van verticaal, ‘hoe werken we samen’ en ‘wat kan ik doen om te helpen’ in plaats van ‘hier ga ik niet over’. Het openstaan voor nieuwe organisatievormen is een belangrijk kenmerk van de ‘nieuwe’ overheid. Dit vergt speciale competenties van ambtenaren: initiatief nemen, een ondernemende opstelling, achter het bureau vandaan de samenleving in, uitnodigend, samenbrengend en verbindend. Natuurlijk dik ik het een beetje aan, maar toch, de kern van de boodschap is wel dat je als ambtenaar 2.0 wel in beweging moet komen en creatief moet zijn.

https---img.evbuc.com-https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F17011467%2F127190239679%2F1%2Foriginal.jpg?rect=0%2C0%2C2160%2C1080&s=3328d029942efee477877fb7b0d91ec9

Het aangaan van experimenten, van nieuwe allianties en samenwerkings- vormen, van processen waarbij op voorhand niet duidelijk is hoe het resultaat aan ‘het eind van de rit’ eruit zal zien, vraagt om een durf en lef. Dit betekent in veel gevallen dat je buiten je comfortzone terecht zult komen. Een nieuwe werkelijkheid, waar oude vanzelfsprekendheden als diploma’s een andere betekenis krijgen. Simpelweg uitvoeren wat er in de protocollen staat, dat is niet meer voldoende. Eén ding is zeker: je leven lang hetzelfde werk doen is slechts voor een enkeling weggelegd. Dit betekent dat je nieuwe wegen moet kunnen inslaan. Die flexibiliteit kan een verrijking zijn, maar ik ervaar bij mezelf ook een enorme versnippering en onrust. Mijn wereld is vluchtig, onzeker en complex aan het worden maar ook bevat het avontuur en nieuwe uitdagingen! Toch vroeg ik me af hoe ik mijn persoonlijke drive kan behouden in een wereld vol verschuivingen en onzekerheden. De onderstaande lijst aan vaardigheden nodigen je uit om het avontuur aan te gaan:

Vergroot je flexibiliteit
Train jezelf niet alleen op routine maar ook op het onverwachte. Leer je improvisatievermogen te vergroten. Een essentiële vaardigheid is oplossingen kunnen zoeken voor nieuwe situaties of bestaande oplossingen op een nieuwe manier toepassen.

Zoek het gevaar op
Het gevaar opzoeken, terwijl je je zelf al onrustig voelt? Jazeker. Onderzoek de zaken die je aan het twijfelen brengen, de rafelranden, de vreemdsoortige gedachten. Niet alleen train je daarmee je improvisatievermogen, maar dit zijn ook de terreinen waar de meeste vernieuwingen plaatsvinden. Waar gebeuren de mooiste dingen? Altijd op een plek waar twee ‘werelden’ elkaar raken. De meest zeldzame bloemen groeien precies op de overgang van een nat en een droog gebied.

Kijk rond op ongewone plekken, onderhoud contacten met mensen die anders denken en observeer buitenstaanders. Hier kun je sneller zien wat voor nieuwe ontwikkelingen er zijn. En van daaruit kun je verbindingen leggen met je eigen vakgebied. Daarmee ontwikkel je als professional een enorme toegevoegde waarde.

Werk samen
Je hoeft niet alle vakterreinen tot in de puntjes te beheersen. Slim samenwerken is ook een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Niet alleen binnen je vertrouwde eigen groep, maar vooral ook met mensen daarbuiten. Veel ontmoetingen met andersdenkenden is daarvoor een eerste stap.

Kijk over de schutting
Stel je open voor voorbeelden uit andere vakgebieden, die je toepast op je eigen terrein. Hieruit ontstaan vaak ideeën voor nieuwe innovaties. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen!
Kant en klare antwoorden zijn er niet, maar dit weten we wel: de behoefte aan creativiteit is een blijvertje. Want het bedenken van nieuwe oplossingen en het zien van nieuwe kansen, dat blijft gelukkig mensenwerk.

Durf wat van de wereld te maken. Daag jezelf uit… en hou er rekening mee dat de ambtenaar 2.0 helemaal niet bestaat! Dat ben je al.

 

www.lubberhuizen.wordpress.com

bron: www.sigridvaniersel.nl

 

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten