EMVI is exit!…of toch niet?

Op 1 juli is de aanbestedingswet uit 2012 op elke onderdelen aangepast. Dat betekent dat overal waar vroeger over EMVI werd gesproken, nu de term Beste PKV (‘beste prijs­kwaliteitverhouding’) wordt gebruikt. Plat gezegd, dat is EMVI maar dan met een andere afkorting. Het grappige is weer dat om misverstanden te voorkomen wordt geadviseerd de term EMVI zo veel mogelijk te vermeiden. Verder wordt er een nieuw gunningscriterium toegevoegd: de laagste levenscycluskosten.

Laten we het vooral niet ingewikkelder maken dan het al is

Populair gezegd is dus het oude EMVI begrip vervangen door BPKV (beste prijs-kwaliteitsverhouding) en is er naast laagste prijs een nieuw gunningscriterium ‘laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit’ toegevoegd. Er zijn dus nu drie gunningscritieria:

  • BPKV (beste prijs-kwaliteitverhouding )
  • de laagste levenscycluskosten
  • de laagste prijs

Op het simpel te houden is afgesproken dat je nog steeds spreekt over een EMVI aanbesteding wanneer je gebruikt maakt van een van de drie bovenstaande gunningscriteria. Dus aanbesteden op laagste prijs is nu ook een EMVI aanbesteding geworden.

Motiveren

De keuze voor laagste levencycluskosten moet, net als in de oude wet bij gunnen op laagste prijs gemotiveerd worden in de aanbestedingsstukken. De Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2016 schrijven het gebruik van Beste PKV als gunningscriterium voor, behoudens in uitzonderingsgevallen die gemotiveerd moeten worden. De Gids Proportionaliteit gaat uit van de keuze voor Beste PKV. Ook voor opdrachten beneden de drempelwaarde schrijft het ARW 2016 het gebruik van Beste PKV als hoofdregel voor.

Voor wie wil weten wat deze aanpassingen betekent voor de tekst van de ARW heb ik hier even een linkje toegevoegd ARW2016. Of kijk ook even bij Pianoo waar heel helder wordt uitgelegd hoe je om moet gaan met de aanpassingen binnen de aanbestedingswet.

Conclusie

Toch ook weer een grappig idee dat aanbesteden met het criterium laagste prijs nu hetzelfde is als aanbesteden onder EMVI. Dus eigenlijk zijn hierdoor alle aanbestedingen die nu in de markt worden gezet hierdoor altijd op basis van EMVI! Het zal wel weer een kwestie van tijd zijn voordat we ook hier weer aan gewend zijn.

Meer lezen? Kijk ook even op www.lbbrhzn.nl.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten