Nederland heeft er vijf nieuwe circulaire koplopers bij gekregen!

We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt! Vanochtend (9 juni) hebben we alle aannemers gebeld over de uitslag van de circulaire aanbesteding De Parken in Apeldoorn. Een circulaire renovatie van de openbare ruimte in een wijk. Van erfgrens tot erfgrens alles eruit en dan weer opnieuw inrichten, maar dan, ehm… ja, “anders”. Met meer oog voor de circulaire principes. We zijn zo tevreden over de kwaliteit van de plannen van alle vijf de aannemers dat we ze ook maar een taart hebben gestuurd. Gewoon, om de mensen die eraan gewerkt hebben te bedanken voor hun inzet en creativiteit.

Er zijn geen verliezers

O ja, wie er gewonnen heeft? Dat is Roelofs geworden. Ze waren met hun circulaire visie en uitwerking het beste. Kort gevolgd door KWS, NTP, Dusseldorp en Reef. Allemaal goede plannen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er zijn geen verliezers! We hebben er in Nederland vijf nieuwe circulaire KOPLOPERS bij gekregen. Aannemers die snappen wat er moet gebeuren om een circulaire infrastructuur te realiseren. Er is niemand die nog ervaring heeft op dit gebied dus daar moeten we wat mee gaan doen. Mocht er iemand zijn die denkt “ik wil ook een circulaire aanbesteding”… bel een van die aannemers dan even op. Er zit zoveel enthousiasme en drive… daar kunnen alleen maar goede dingen uit naar voren komen.

Een bijeenkomst waar je wijzer van wordt.

We hebben bedacht dat we samen met Bouwend NL gaan kijken of we een bijeenkomst kunnen gaan organiseren waarbij alle vijf de aannemers aan het woord komen en waar je wijzer van wordt. Over hoe opdrachtgevers en opdrachtnemers Nederland weer een stap circulairder kunnen maken. Een bijeenkomst voor andere aannemers en gemeenten die willen weten hoe je ook circulair kunt aanbesteden in de infra. Wanneer en hoe dat moeten we nog bespreken maar inmiddels is duidelijk geworden dat het initiatief op veel enthousiasme kan rekenen.

Maar eerst gaan we aan het werk! Gewoon, net zoals we dat altijd doen maar dan net even wat circulairder dan we normaliter gewend zijn.

In het linkje, de film waarin Roelofs in 2 minuten tekst en uitleg geeft wat ze in de wijk van plan zijn.

Vijf gouden regels om circulair aan te besteden

  • Besteed de aannemer aan in plaats van het werk. Iedere aannemer kan inmiddels riolering aanleggen en bestrating aanbrengen. Het gaat veel meer om het bedrijf en waar ze voor staan.
  • Werk met een plafond bedrag ipv de laagste prijs.
  • Selecteer op vakmanschap.
  • Zoek partners in plaats van leveranciers, het gaat om ketensamenwerking.
  • Werk met een samenwerkingsovereenkomst, weersta de verleiding om het BVP, bouwteam of UAV-gc te gaan noemen. Het contract is een hulpmiddel.

Als je deze simpele regels hanteert ontstaat er ruimte voor wederzijds vertrouwen en innovatie en dus een succesvol project.

Wordt vervolgd…

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten