De baan van de toekomst is: Ambtenaar

Een artikel in het Financieel dagblad geeft een belangrijke trend in een recent onderzoek weer. De baan van de toekomst is: Ambtenaar! Een nieuw onderzoek “The future of skills: employment in 2030” beschrijft de vooruitzichten van de toekomstige arbeidsmarkt. Hierbij is naast de effecten van de toenemende automatisering ook gekeken naar zaken als klimaatverandering, vergrijzing en toenemende ongelijkheid in de samenleving.

Er wordt een banengroei verwacht

Het rapport voorziet in een banengroei binnen de publieke sector. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door de vergrijzing en de komst van de millennials (werknemers die tussen 1980 en 2000 zijn geboren). De publieke sector is ook veel afhankelijker van het menselijk kapitaal en daar is met automatisering minder productiegroei te bereiken. Dus als de vraag naar publieke diensten toeneemt, heb je meer mensen nodig. Vergrijzing leidt tot meer mensen in de zorg, waarbij je toch vaak bij de overheid moet zijn. Maar ook de millennials, die hun leven lang willen blijven leren, zodat ze van baan kunnen blijven switchen zullen via onderwijs bijgeschoold moeten worden.

Maatschappij zal vragen om een andere overheid

Dit vraagt bij de overheid binnen niet afzienbare tijd om een ommezwaai in denken. Waarbij we niet, zoals we dat nu nog doen,  uitgaan van een krimpende overheid. Een grotere overheid is iets wat van oudsher vaak geassocieerd wordt met inefficiëntie en bureaucratie. Maar de kans is vrij groot dat de vraag om een grotere overheid nu wel eens uit de maatschappij kan komen. Waarbij men accepteert dat er hogere belastingen worden betaald om een grotere overheid te bekostigen.

Wat zit daar dan achter, welke vragen kunnen er uit de maatschappij komen? Dan zijn dat toch de vraagstukken die er nu spelen. Klimaatverandering, vergrijzing en de groeiende ongelijkheid. Dat is een overheid die goed kan uitleggen wat de maatschappelijke vraagstellingen zijn en hoe die moeten worden opgelost. De overheid heeft zich bij de invulling van deze rol al bewezen en dus een streepje voor. Dit versterkt de verwachting dat de rol van de overheid de komende periode groter kan worden dan men in eerste instantie zou verwachten.

Er is toekomst voor de ambtenaar

De roep vanuit de maatschappij wordt steeds luider om een actievere rol van de overheid als het gaat om het oplossen van klimaatvraagstukken. Een ambtenaar heeft veel kennis en ervaring nodig. Dat hiervoor vanuit de maatschappij een prijs voor betaald moet worden is dan niet meer dan logisch. Ik denk inderdaad dat de baan van de toekomst wel eens Ambtenaar kan zijn! Dat is iemand die de “Waarom” en de “Hoe” kan aangeven en het “Wat”aan de markt kan overlaten, een ambtenaar dus.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten