Wie durft de uitdaging aan?

Welke bedrijven kan ik uitdagen om te helpen om de circulaire kringloop van het maaien en verwerken van bermgras te sluiten? Ik heb alvast een manier bedacht hoe ik dat wil gaan doen. Door te gaan werken met een opbrengstrapportage!

Hoe gaat het nu?

De huidige werkwijze is niet de manier om circulairder te gaan werken. De manier zoals we nu werken is star, stug en zeer traditioneel. Overheden en marktpartijen lijken elkaar in een soort van patstelling vast te houden. Prijzen staan onder druk door een traditioneel aanbestedingsbeleid waardoor innovatie niet van de grond komt. Zoals het nu gaat gebeurd er niets. Beide “kampen” weten nu tenminste wel waar ze aan toe zijn en dat is wel zo makkelijk. Het wordt tijd om in te grijpen!

Een opbrengstrapportage

De oplossing die ik zie is te gaan werken met een opbrengstrapportage. Op eenzelfde manier zoals dat binnen de landbouw ook wordt toegepast. Na afloop van de maisoogst krijgt een boer een opbrengst rapportage. Hierop staat precies aangegeven hoeveel ton er is geoogst, het vochtigheid %, hoeveel liter diesel hiervoor is gebruikt en een kaartje waar precies in gekleurde vakjes staat aangegeven waar op het land de stukken zitten met de hoogste en laagste opbrengsten. Op basis van deze informatie kan de boer aan de slag om te kijken of hij met een uitgekiender bemestingsplan zijn opbrengst voor het volgende jaar kan verhogen.

Wat wil ik?

Wat ik zou willen is dat de “oogstmachines” die onze bermen onder handen nemen worden uitgerust met dezelfde slimme technologieën en sensoren als in de landbouw. Ik wil ook een opbrengstrapportage! Maar ik wil ook weten hoeveel rommel er aan blikjes, flesjes en ander afval bij de oogst wordt meegenomen.

Als ik weet wat er realtime in de aanhanger achter de trekker terecht is gekomen kan de aannemer per vracht bepalen wat er mee gedaan moet worden. Je hoeft dan niet meer bang te zijn dat vrachten worden afgekeurd bij de vergistingsinstallatie of dat boeren worden opgezadeld met te veel afval op hun land (wat er dan handmatig moet worden verwijderd).

Maar wat ook fijn is, je weet nu waar in de bermen veel afval ligt. Met gerichte informatiecampagnes kun je daar dan wat aan gaan doen (aan de bron!).

Slimme bijdrage aan de biodiversiteit

Een voedingsrijke berm levert een hogere opbrengst op. Maar dat willen we eigenlijk niet want dan heb je ook hogere verwerkingskosten. Een voedselarme berm zorgt voor een lagere opbrengst maar ook voor een grotere biodiversiteit! Er zijn dan veel meer verschillende planten en er is een gezonde insectenpopulatie. Dus als je weet welke hoeveelheden er waar geoogst worden kun je ook uitkienen waar je de daarop volgende jaren een lagere opbrengt zou willen met als positief gevolg een grotere biodiversiteit.

Invasieve exoten

Als je even doordenkt zou er nog een slimme toepassing mogelijk moeten zijn. Eentje ter bestrijding van de invasieve exoten als Berenklauw en Japanse Duizendknoop. Ik weet bijvoorbeeld dat we gegevens hebben waar deze invasieve exoten in de bermen groeien. Als je die gegevens zou kunnen uploaden naar het systeem in de trekker dan kan de chauffeur daar omheen maaien. Vervolgens kan hij in een aparte maaigang deze soorten meenemen. We weten dan ook gelijk jaarlijks hoeveel exoten er staan en of het beleid ter bestrijding van de soorten wel werkt!

Hoe nu verder?

Ben je al enthousiast? Mooi! Maar ga nu niet gelijk mij bellen! Ik kom, als overheid pas in beeld op het moment dat de door mij o zo gewenste data is te leveren. Zodra duidelijk is dat deze aanpassingen aan de machines zijn te realiseren kan de overheid het aanleveren van een opbrengstrapportage als eis in de contracten opnemen. Dan ontstaat het gewenste sneeuwbaleffect waarbij alle machines zullen worden aangepast.

Zoek elkaar op als loonwerker en machinebouwer, (ver)bouw de machine en indien nodig zal ik ervoor zorgen dat je hem in onze berm kunt komen uittesten.

O ja, en zoals dat bij de overheid altijd werkt: “ik wil het graag morgen hebben!” Samen maken we de wereld een stukje circulairder. Help jij mee?

Disclaimer: In geen geval is het de bedoeling dat mijn oproep geïnterpreteerd kan worden als een oproep namens een organisatie waar ik werkzaam voor ben. Mijn oproep is om te enthousiasmeren, uit te dagen en om zelf initiatieven te ontplooien en aan de slag te gaan!

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten