Hoe mijn motie werd weggeblazen in de Raad.

Misschien ben ik wel veel te idealistisch. Ik had een motie geschreven om de wereld een beetje duurzamer te maken. Wat blijkt, wordt hij weggeblazen door de vier grootste partijen binnen de Raad. Dan vraag ik mij toch af of het nog goed gaat komen.

Ik zit al weer een tijdje in de lokale politiek voor D66 binnen mijn gemeente. Niet in de Raad maar in de schaduwfractie. We zitten als gemeenteraad midden in het vaststellen van de begroting.  Om ook de duurzaamheidsambitie binnen de gemeente wat meer kracht bij te zetten heb ik motie voorbereid om wat te gaan doen aan de CO2 bewustwording. Door binnen een project al wat te gaan “prutsen en klooien” kun je namelijk mooi alvast ervaring op doen om te kijken welk toekomstig beleid het meeste rendement gaat opleveren. Je snapt het denk ik al, hij heeft  het niet gehaald. Hij is letterlijk weggeblazen door de “big 4” aan andere partijen in de raad. Reden? Oordeel hieronder zelf maar. Zou jij tegen deze motie zijn?

De aanleiding om een motie in te dienen was mijn verwondering over de wijze waarop in de begroting tot in detail werd beschreven hoe de toekomstige inrichting van een weg eruit moet komen te zien. De gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden laat weinig ruimte over voor een dialoog met de bewoners aan deze weg. Maar ook vanuit mijn civieltechnische achtergrond denk ik niet dat het voorstel een oplossing gaat bieden voor de stofoverlast. Het positieve is wel dat het relatief beperkte budget een perfecte showcase is om te kijken op welke creatieve manieren er CO2 vriendelijk gewerkt kan gaan worden. Hoe zou je de bewoners erbij kunnen betrekken, hoe aan te besteden en uit te voeren? Ik weet namelijk uit ervaring dat het helemaal niet nodig is om extra budgetten aan te vragen om toch iets te doen aan het verminderen van CO2 uitstoot.

Motie Vianenweg

Letterlijke tekst uit de begroting: “Met betrekking tot de Vianenweg in Holten wordt in de begroting voorgesteld het bestaande vrij liggende verharde fietspad te handhaven. De naastliggende rijbaan beperkt te voorzien van een asfaltverharding. Dit scenario gaat uit van een 3 meter brede asfaltlaag waarop auto’s elkaar niet kunnen passeren. De asfaltlaag wordt met asverspringing aangelegd en uitwijken kan via het onverharde gedeelte. Er zal geen openbare verlichting worden aangebracht. Door de smalle rijbaan met asverspringing kan de snelheid laag blijven. Het totaal beschikbare budget is € 100.000,-“

Constaterende dat:

 • In begroting een gedetailleerd ontwerp wordt beschreven zonder dat gevraagd is aan bewoners om mee te denken en initiatieven te ontwikkelen
 • het geschetste scenario onvoldoende wordt geacht als definitieve oplossing voor het voorkomen van stofoverlast.
 • de toepassing van een traditionele asfaltverharding niet CO2 vriendelijk is
 • er ook andere CO2 vriendelijkere oplossingen zijn die nu niet worden meegewogen.

Overwegende dat:

 • omwonenden actief bij het ontwerp- en realisatieproces moeten worden betrokken om zo het draagvlak voor het ontwerp te maximaliseren.
 • er geen hoge urgentie is om snel tot uitvoering over te gaan
 • er daarom voldoende tijd en ruimte is om binnen het budget te kijken naar het meest CO2 vriendelijkste alternatief.
 • het een uitgelezen kans is voor de gemeentelijke organisatie om ervaring op te doen met CO2 bewust aanbesteden.
 • het voor marktpartijen bij uitstek een kans is om te laten zien wat de stand der techniek is als het gaat om CO2 vriendelijk aanbesteden.

Roept het college op:

 • het budget van 100.000 euro leidend te laten zijn voor de uitvoering
 • de werkzaamheden zo CO2 vriendelijk mogelijk aan te besteden en uit te voeren.
 • de uit te voeren maatregelen in overleg en participatie met de omwonende uit te gaan werken
 • door niet traditioneel een oplossing aan te besteden op laagste prijs
 • een aannemer te selecteren die het beste in beeld en onder woorden kan brengen wat voor de omwonende van de Vianenweg de beste oplossing is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractievoorzitter D66 Rijssen-Holten 

Je zou verwachten dat hier niemand tegen zou kunnen zijn. Het plan werd echter weggeblazen door de coalitie die nota bene zelf duurzaamheid hoog op de agenda heeft staan. Nog opmerkelijker is dat de motie niet eens vraagt om het verhogen van het budget, maar enkel om met dit  project te beginnen met duurzaam te bouwen, binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget in de begroting.

Eerst brede discussie

Hier lijkt toch iets mis te gaan omdat de coalitiepartijen inclusief de wethouder met harde woorden het nut van de motie niet in zien.  Alle coalitiepartijen willen eerst een bredere discussie voeren over hoe de energietransitie in de gemeente plaats moet vinden. Immers dat is wat ze in hun coalitieprogramma hebben opgenomen. Stel je toch eens voor dat je vooruitlopend op een bredere discussie een experiment zou uitvoeren?… ja, dat is best eng. De discussie breder trekken is ook een klassieke manier om  geen beslissing te hoeven nemen. Onderzoek van Kaufman en Couzens menen bij een aantal dienstverlenende overheids­ organisaties, zelfs dat informatiegebrek vaak een uit­vlucht is voor de leiding om geen beslissing te hoeven nemen over zaken die men niet kan oplossen. Dit lijkt hier ook wel aan de hand te zijn. Een ‘pilot’ met de Vianenweg gaat er dus niet komen. Het gevolg hiervan is dat daarmee het college, maar ook de coalitiepartijen in de gemeenteraad, het onderwerp over hoe de energietransitie vorm moet gaan krijgen weer wat verder voor zich uit schuift.

Wil je zelf je oordeel vellen? Bekijk de beelden hier (laatste 30 minuten), waarbij je zelf kunt constateren dat er binnen de lokale politiek nog veel te winnen valt als het gaat om duurzaamheid en energietransitie. Maar ik hou vol!

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten