Dit is de sleutel voor een circulair verdienmodel

Ook op zoek naar de sleutel voor een goed circulair verdienmodel? Frustrerend he, dat het zo moeizaam lijkt te gaan. Een ding is wel duidelijk, marktpartijen vinden dat het circulaire initiatief bij de overheid hoort te liggen. De overheid legt het neer bij de marktpartijen. Conclusie: we blijven dus lekker naar elkaar kijken en zo gebeurd er dus niets! Een belangrijke rol ligt zeker bij de overheid om als launching custumer op te gaan treden. Maar als marktpartij moet je hier wel klaar voor staan. Om de boot niet te missen moet men wel voorsorteren op een circulair verdienmodel. Daarom voor wie echt circulair aan de slag wil gaan hierbij dit de sleutel voor een circulair verdienmodel!

Bedrijven laten geld liggen

Veel bedrijven zitten nog volledig in de modus van produceren en het zo snel mogelijk verkopen van hun producten. Hierbij ligt de focus op een zo efficiënt mogelijk productieproces tegen de laagst mogelijke kosten met de kortste doorlooptijd. “Never change a winning horse” zullen veel bedrijven denken. Dit verdienmodel werkt nu nog wel maar gaat de komende tijd onder de “circulaire druk” steeds meer terrein verliezen.

Een van de onderliggende oorzaken is dat de toegevoegde waarde van productieactiviteiten afneemt. Door snel kopieergedrag van concurrerende bedrijven, zijn producten en productieprocessen steeds korter onderscheidend. Prijs is nog de enige onderscheidende factor. Ik heb hier in een eerdere blog ook al aandacht aan besteed. Meer en meer opdrachtgevers zijn op zoek naar bedrijven die niet alleen maar mee doen in deze kansloze race to the bottom. Ze zoeken bewust naar bedrijven die op andere manieren waarde weten toe te voegen.

Servitization

Stel je voor dat naast kern producten je ook nog andere diensten kan aanbieden. Zoals een civiele aannemer die naast het aanbrengen en verwerken van asfalt, ook reparatie- en revisiediensten, reserveonderdelen en trainingen kan aanbieden. Maar ook bredere diensten als consultancy, financieringen, verzekeringen en logistieke diensten aan kunnen gaan bieden. Met als uiteindelijke doel de opdrachtgever volledig te ontzorgen.

Dit circulaire verdienmodel heet servitization en is het proces waarbij dienstverlening een steeds grotere rol krijgt in het businessmodel. Binnen deze trend verandert service van een kostenpost in een kans de klant beter van dienst te zijn en omzet te genereren.

Servitization is niet alleen voor grote bedrijven maar juist ook voor kleinere MKB bedrijven een enorme kans. Steeds slimmere software en connectiviteit tussen bijvoorbeeld machines dragen hier hard aan bij. Kleine bedrijven hebben een belangrijk voordeel ten opzichte van hun grotere concurrenten: ze zijn een stuk wendbaarder. Hierdoor is servitization veel sneller en makkelijker in te voeren binnen deze organisaties. Dit is een groot voordeel, omdat de grootste uitdaging van servitization niet de investering is, maar vooral de omslag in bedrijfscultuur en flexibiliteit van de medewerkers. servitization is eigenlijk ook veel meer een organisatorisch uitdaging!

Hoe werkt het in de praktijk?

Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit als je kijkt naar bijvoorbeeld een aannemer die asfaltwegen aanlegt? Zoals het nu nog vaak gebeurd wordt de aanleg van een asfaltweg tegen de laagste prijs aanbesteed en aangenomen. Hierdoor zal een aannemer zo snel mogelijk zijn werkzaamheden gaan uitvoeren. Na voltooiing van zijn werkzaamheden zal hij zo snel mogelijk een nieuwe werk proberen te krijgen.

Maar wat zou er gebeuren in de relatie tussen opdrachtgever en aannemer als de aannemer naast het aanbrengen van het asfalt er ook nog een serviceconcept op na gaat houden? Dat hij bijvoorbeeld uit zichzelf, ongevraagd ieder jaar de kwaliteit van zijn werk blijft monitoren. Misschien wel door sensoren in het asfalt op te nemen waarmee hij op afstand “zijn” asfalt kan blijven monitoren. Mocht het asfalt kwalitatief minder worden dan kan hij actief zijn klant informeren zodat er op tijd maatregelen worden genomen voor onderhoud en herstel (die hij dan kan efficiënt kan uitvoeren). Of een ander optie: dat de aannemer het asfalt gewoon in eigendom behoud en een gebruiksfee vraagt?

Conclusie

Het mag duidelijk zijn dat de race naar de bodem bij aanbestedingen nu juist kansen biedt om aan de slag te gaan met servitization voor het bereiken van een circulair verdienmodel. Samenvattend gaat het er om:

  1. Je hebt informatie/data nodig! Maak gebruik van slimme software en sensoren om data te verzamelen.
  2. Verzamel deze data omdat jij het wilt weten en niet omdat de klant er om vraagt.
  3. Het gaat ook om een omslag in bedrijfscultuur en flexibiliteit van medewerkers.
  4. Ga niet zitten wachten op een vragende opdrachtgever, neem zelf het initiatief.

Het wordt dus steeds belangrijker dat je als opdrachtnemer zelf initiatief toont en niet gaat wachten totdat opdrachtgevers initiatieven nemen. Laat zien wat er technisch allemaal al mogelijk is. Zelfs het verzamelen van data om je eigen productieproces te verbeteren kan nuttig zijn voor opdrachtgever.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten