Circulariteit, is geen bord spaghetti wat je tegen de muur gooit.

Als het gaat om circulariteit, lijkt het soms wel alsof we een bord spaghetti tegen de muur gooien en kijken wat er blijft plakken. Het is een complex en veelomvattend onderwerp waarbij veel partijen betrokken zijn. Maar het is wel een onderwerp dat we serieus moeten nemen als we willen werken aan een duurzame toekomst. In deze blogpost beschrijven we vijf stappen die kunnen helpen bij het implementeren van circulariteit in een project of organisatie.

Stap 1: Bepaal de scope van de opgave en opdracht

Het is belangrijk om te beginnen met het bepalen van de scope van de opgave en opdracht. Wat is het doel van het project of de organisatie en welke rol speelt circulariteit hierin? Welke producten of diensten worden geleverd en hoe kunnen deze worden verduurzaamd? Door deze vragen te beantwoorden kan er een duidelijk beeld worden gevormd van wat er moet worden bereikt.

Stap 2: Breng de kringloop van grondstoffen in beeld

Om circulariteit te kunnen implementeren is het belangrijk om de kringloop van grondstoffen in beeld te brengen. Waar komen de grondstoffen vandaan en waar gaan ze na gebruik naartoe? Door deze stromen in kaart te brengen kan worden bepaald waar de grootste uitdagingen liggen op het gebied van circulariteit. Ook kan hiermee inzichtelijk worden gemaakt welke mogelijkheden er zijn om de kringloop te sluiten.

Stap 3: Triageren van de deelopgaves

Als de kringloop van grondstoffen in beeld is gebracht, kunnen de deelopgaves worden getriageerd. Welke deelopgaves zijn het meest urgent en welke zijn het meest haalbaar om op te pakken? Door deze deelopgaves te prioriteren kan gericht worden gewerkt aan het implementeren van circulariteit.

Stap 4: Gebruik het R-model

Een veelgebruikt model bij het implementeren van circulariteit is het R-model. Hierbij staan de 5 R’s centraal: Refuse, Reduce, Reuse, Repair en Recycle. Het is belangrijk om bij de implementatie van circulariteit deze 5 R’s als leidraad te gebruiken. Door te kijken naar welke R het meest van toepassing is bij een specifieke deelopgave kan gericht worden gewerkt aan een duurzame oplossing.

Stap 5: De actuele projectfase heeft invloed op wat er nog mogelijk is

Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met de actuele projectfase. In de ontwerpfase kunnen er nog grote stappen worden gezet op het gebied van circulariteit, terwijl in de uitvoeringsfase vooral gekeken moet worden naar de haalbaarheid van de oplossingen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en de implementatie van circulariteit hierop af te stemmen.

Circulariteit is een belangrijk onderwerp waar we niet omheen kunnen. Door de vijf stappen toe te passen kunnen we gericht werken aan het implementeren

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten