Circulariteit is de balans vinden tussen creativiteit en rechtmatigheid.

Organisaties hebben vaak te maken met een tweebenigheid die het moeilijk maakt om vooruitgang te boeken op bepaalde vraagstukken, zoals bijvoorbeeld circulariteit. Enerzijds zijn er mensen binnen de organisatie die gericht zijn op rechtmatigheid, doelmatigheid en het behalen van KPI’s. Anderzijds zijn er mensen nodig met creativiteit en combinatiekracht om vernieuwende oplossingen te bedenken en te implementeren.

Deze tweebenigheid zorgt er vaak voor dat de twee groepen mensen elkaar niet goed begrijpen en soms zelfs tegenwerken. Mensen die gericht zijn op rechtmatigheid willen vooral zekerheid en stabiliteit creëren, terwijl mensen met een meer creatieve achtergrond juist op zoek zijn naar vernieuwing en innovatie. Hierdoor ontstaat er vaak frictie en worden vernieuwende ideeën niet altijd goed ontvangen door de ‘rechtmatige’ mensen binnen de organisatie.

Een ander probleem is dat de twee groepen vaak niet dezelfde taal spreken. Mensen gericht op rechtmatigheid gebruiken bijvoorbeeld vaak vakjargon en zijn gefocust op feiten en cijfers, terwijl creatieve mensen meer bezig zijn met verhalen en metaforen. Dit kan leiden tot miscommunicatie en een gebrek aan begrip voor elkaars standpunten.

Circulariteit als belangrijk vraagstuk

Circulariteit is een belangrijk vraagstuk dat steeds meer aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat hierbij om het sluiten van kringlopen, waarbij grondstoffen en materialen worden hergebruikt en er zo min mogelijk afval ontstaat. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken, waarbij creativiteit en combinatiekracht essentieel zijn.

Ruimte voor rechtmatigheid én creativiteit

Om dit te bereiken, is het belangrijk dat organisaties ruimte bieden aan zowel rechtmatigheid en doelmatigheid als aan creativiteit en combinatiekracht. Het is hierbij van belang dat er open en constructief wordt gecommuniceerd tussen deze twee groepen, zodat er begrip ontstaat voor elkaars perspectieven en ideeën. Daarnaast is het belangrijk om binnen de organisatie een cultuur te creëren waarin het omgaan met veranderingen en het experimenteren met nieuwe ideeën wordt gestimuleerd. Hierbij kunnen ook nieuwe samenwerkingsverbanden worden gezocht met andere organisaties en ketenpartners om zo de kringlopen verder te sluiten en de circulaire economie te bevorderen.

De rol van een wendbare organisatie

Om vooruitgang te boeken op vraagstukken als circulariteit, is het belangrijk dat organisaties wendbaar zijn en in staat zijn om beide benen goed te laten samenwerken. Dit betekent dat organisaties moeten zorgen voor een goede balans tussen rechtmatigheid en creativiteit.

Een wendbare organisatie is in staat om snel te reageren op veranderingen en vernieuwende ideeën snel te omarmen. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een cultuur waarin experimenteren en het maken van fouten wordt gestimuleerd. Daarnaast is het belangrijk dat er open en constructief wordt gecommuniceerd tussen de verschillende groepen binnen de organisatie, zodat er begrip ontstaat voor elkaars standpunten en ideeën.

Conclusie

De tweebenigheid van organisaties zorgt er vaak voor dat vernieuwende ideeën en oplossingen niet goed worden ontvangen door de ‘rechtmatige’ mensen binnen de organisatie. Om vooruitgang te boeken op vraagstukken als circulariteit is het belangrijk dat organisaties wendbaar zijn en in staat zijn om beide benen goed te laten samenwerken. Een wendbare organisatie is in staat om snel te reageren op veranderingen en vernieuwende ideeën snel te omarmen. Het creëren van een cultuur waarin experimenteren en het maken van fouten wordt gestimuleerd en open en constructieve communicatie tussen de verschillende groepen binnen de organisatie zijn belangrijke elementen om deze tweebenigheid te overbruggen.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten