Circulaire vervolgstappen zetten

Elke stad wil tegen 2050 een circulaire stad zijn, waardevolle materialen en grondstoffen worden hergebruikt en er geen afval wordt geproduceerd. De productie van nieuwe materialen en goederen leidt tot het opraken van grondstoffen en is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. In een circulaire stad worden grondstoffen en materialen hergebruikt en niet verloren gegaan. Door te focussen op hergebruik wordt ook de lokale werkgelegenheid in de reparatie- en verwerkingssector bevorderd. Bovendien draagt deze verandering in consumptie en productie bij aan een verbetering van de arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden en helpt het om de levensstandaard van mensen zowel binnen als buiten de stadsgrenzen te verbeteren.

Mooi, hè… Als het goed is, heb je al zo’n plan! Maar de praktijk leert ons dat deze plannen voorlopig nog in de kast blijven liggen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in 2021 een rapport uitgebracht waarin ze aangeven dat de circulaire ontwikkeling de afgelopen tien jaar is blijven stilstaan! Het onderzoek uit 2021 laat onder andere zien dat hoewel de grondstoffenefficiëntie voor Nederland is toegenomen, de absolute hoeveelheid grondstoffen nauwelijks daalt. Met andere woorden, we praten veel over de circulaire economie, maar we weten nog onvoldoende hoe we dit in de praktijk moeten brengen.

Gelukkig weten wij hoe we beleid naar de praktijk moeten vertalen. Dat is ons werk! Laat je verrassen door ons voorstel.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten