Privacyverklaring.

Wanneer je hier je mailadres invult krijg je een link toegestuurd. Klink op de link en je kunt precies zien welke informatie je hebt achter gelaten op deze site. Je kunt dan aanvinken welke informatie er geanonimiseerd moet worden.

 

PRIVACYVERKLARING

Ik hecht waarde aan de privacy van Circulogic.nl lezers. Ik begrijp en erken dat jouw privacy heel belangrijk is. Hieronder leg ik kort uit welke informatie ik ontvang als je Circulogic.nl bezoekt en welke stappen ik neem om je informatie te beschermen. Maar het allerbelangrijkste: ik zal nooit je persoonlijke informatie gebruiken om door te geven aan derden (tenzij het mij wettelijk verplicht wordt).

PERSOONSGEGEVENS

Zoals op de meeste websites, verzamel en gebruik ik je persoonsgegeven doordat je gebruik maakt van mijn blog/diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt (door een reactie te plaatsen bijvoorbeeld). Dit gaat om je naam, e-mailadres en IP-adres.
– naam
– e-mailadres
– IP-adres.

Circulogic.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief.

Mijn blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@circulogic.nl, dan verwijder ik deze informatie.

BESCHERMING

Circulogic.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom is Circulogic.nl alleen te bezoeken via een HTTPS-link, een beveiligde versie van het standaard HTTP. Dit voorkomt dat informatie die jij invoert in velden op mijn website benaderd kan worden door kwaadwillende.

COOKIES EN WEB BEACONS

Circulogic.nl gebruikt cookies om informatie op te slaan, zoals je voorkeursinstellingen als je mijn blog bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op mijn blog worden ook cookies geplaatst door derden. In dit geval zijn dit alleen de tracking cookies van Google Analytics, die ook je IP adres, je ISP, de browser die je gebruikt om mijn blog te bezoeken, en in sommige gevallen, of je Flash hebt geïnstalleerd. Deze gegevens gebruik ik om inzicht te krijgen in mijn bezoekers, zodat ik mijn content op mijn publiek kan aanpassen. In sommige gevallen worden algemene statistieken gedeeld met partijen waarmee ik samenwerk. Dit zijn altijd algemene en gemiddelde gegevens, zoals het gemiddeld aantal bezoekers per maand of het percentage ‘bezoekers afkomstig uit Nederland’.

Wij gebruiken de volgende cookies:
Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig heb (dit zijn algemene cookies).

Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics: op deze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Circulogic.nl gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig heb voor gebruik van Google Analytics.

Social media cookies: op onze website is het mogelijk om de blogartikelen te delen op diverse social media kanalen waaronder Facebook, Instagram, Twitter en Pinterest. Voor het functioneren van deze knoppen wordt gebruik gemaakt van website-overschrijdende cookies – zodat de social media partij jou herkent op het moment dat jij een artikel en/of video wilt delen via social media.

Deze cookies maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van mijn website direct kunnen delen met vrienden en/of andere gebruikers. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijs ik je naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Circulogic.nl heeft daar geen invloed op.

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN

Je hebt áltijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat de website minder goed werkt.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je heb gesloten uit te voeren. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@circulogic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een
gerechtvaardigd belang met ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

WEBSITES VAN DERDEN

Circulogic.nl kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Circulogic.nl. Circulogic.nl heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkenen wij en ga je ermee akkoord dat Circulogic.nl niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten. Wij adviseren je om de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die je bezoekt te lezen. Als je nog meer vragen hebt over hoe Circulogic.nl informatie verzamelt, opslaat en gebruikt, stuur dan een mail naar info@circulogic.nl

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijden worden aangepast.