Circulair Stedelijk Waterbeheer

Het is duidelijk dat stedelijk waterbeheer bijdraagt aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Thema’s zoals hittestress, droogte en piekafvoeren vallen onder stedelijk waterbeheer. Maar hoe kunnen we dit circulairder maken? Na de oproep tijdens de RIONED-dag hebben verschillende gemeenten zich aangemeld voor het project “Circulair Stedelijk Waterbeheer”. Samen met Stichting RIONED is Circulogic aan de slag gegaan om deze gemeenten te helpen stedelijk waterbeheer op een meer circulaire manier vorm te geven.

De drie circulaire uitdagingen:
  1. Hoe stel je de juiste formulering op van je circulaire doelstellingen?
  2. In de praktijk blijken dat (te) late of geen toevoeging van circulaire strategieën binnen het projectproces een probleem te zijn. Wat is dan het juiste moment om die in te brengen?
  3. Hoe maak je circulariteit meetbaar? Het ontbreekt vaak nog aan de juiste kennis/onderbouwing rondom praktische circulaire oplossingen.

Ton Beenen, programma manager R&D bij Stichting RIONED, zegt: “Iedereen begrijpt dat stedelijk waterbeheer belangrijk is, maar hoe maak je het nu circulair?”

Om de projecten te ondersteunen is men begonnen met de ontwikkeling van gereedschappen, die richting geven aan het werk. Hiervoor is “Service Design” geïntroduceerd. Met Service Design wordt de circulaire verandering die we nastreven vormgegeven. Het maakt gebruik van praktische en creatieve ontwerptools en methoden om diensten te ontwikkelen of te verbeteren. Het doel is om mensen, infrastructuur, communicatie en materiële componenten van een dienst te orkestreren, zodat zoveel mogelijk waarde voor alle betrokkenen wordt gecreëerd. Een belangrijk onderdeel van Service Design is het opstellen van een klantreis, waarmee het projectproces in kaart wordt gebracht. Uit ervaring blijkt dat dit de projectuitvoering verbetert en ruimte biedt voor circulaire oplossingen en interventies. Deze ruimte was namelijk waar we naar op zoek waren.

Met behulp van de klantreis is er voor elke gemeente een op maat gemaakte aanpak ontwikkeld. Daarnaast is er gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen projecten, en zijn succesvolle circulaire initiatieven geïdentificeerd. Op basis hiervan is een generieke klantreis gemaakt.

Alle bevindingen zijn uiteindelijk gedeeld met alle leden van Stichting RIONED. Hiermee willen ze een zo breed mogelijke ondersteuning bieden bij de uitdagingen van circulair stedelijk waterbeheer.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten