Circulair Stedelijk Waterbeheer

Dat stedelijk waterbeheer een bijdrage levert aan het invullen van klimaatdoelstellingen is wel duidelijk.  Hittestress, droogte en piekafvoeren zijn thema’s die vallen onder stedelijk waterbeheer. Maar hoe kun je die circulairder maken? Na de oproep tijdens de RIONED-dag om je als gemeente aan te melden voor het project “Circulair Stedelijk Waterbeheer” hebben zich diverse gemeente aangemeld. Samen met stichting RIONED is Circulogic aan de slag gegaan om samen met deze gemeenten stedelijk waterbeheer circulairder vorm te geven.

De drie circulaire uitdagingen:
  • Hoe stel je de juiste formulering op van je circulaire doelstellingen?
  • In de praktijk blijken dat (te) late of geen toevoeging van circulaire strategieën binnen het projectproces een probleem te zijn. Wat is dan het juiste moment om die in te brengen?
  • Hoe maak je circulariteit meetbaar? Het ontbreekt vaak nog aan de juiste kennis/onderbouwing rondom praktische circulaire oplossingen.

Ton Beenen program manager R&D at Stichting RIONED: “Dat Stedelijk Waterbeheer belangrijk is, is bij iedereen wel duidelijk. Maar hoe maak je dit nu circulair?”.

Aanpak

Er is gestart met het ontwikkelen van gereedschap wat handvatten gaat bieden binnen de projecten. Dit wordt gedaan door het introduceren van “Service Design”. Met Service Design ontwerp je als het ware de circulaire verandering die we zoeken. Met Service Design wordt op een praktische en creatieve manier gebruik gemaakt van design tools en methodes met het doel om diensten te ontwikkelen of verbeteren. Het behelst het orkestreren van mensen, infrastructuur, communicatie en de materiële componenten van een dienst om zoveel mogelijk waarde voor alle betrokkenen te realiseren. Zo is er o.a. een customer journey (klantreis) opgesteld die het projectproces in beeld heeft gebracht. Ervaring leert dat dit zorgt voor het verbeteren van het verloop van het projectproces en circulaire ruimte creëert. Naar die ruimte waren we op zoek omdat daar de circulaire oplossingen/interventies mogelijk zijn. 

Het resultaat

Met de customer journey is iedere gemeente op maat bediend. Daarnaast is er ook gekeken naar de overlap bij de projecten. Waar zitten de overeenkomsten en verschillen, wat waren succesvolle circulaire initiatieven? Op basis hiervan is een generieke customer journey gemaakt.

Uiteindelijk zijn alle resultaten beschikbaar gesteld aan alle leden van Stichting RIONED. Zo willen ze zo breed mogelijk ondersteuning bieden in de uitdagingen van circulair stedelijk waterbeheer.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten