Provincie Utrecht schaft circulaire zoutstrooier aan.

Opdracht

In aanloop naar de grote vervangingsopgave, zijn we gevraagd om samen met leverancier Schuitemaker om een technisch afgeschreven zoutstrooier te refurbishen. Bovendien werd gevraagd om in een rapportage inzichtelijk te maken hoe deze “nieuw” aan te schaffen zoutstrooier circulair gemaakt kan worden en wat dit oplevert aan CO2-winst.

De provincie Utrecht beheert ruim 300 kilometer aan provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden. Om deze in de winter veilig en bereikbaar te houden, beschikt de provincie voor de gladheidsbestrijding over 48 machines, waaronder zoutstrooiers en sneeuwploegen. Veel van deze machines zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten in de komende vijf jaar vervangen worden.

 

Aanpak

Circulair inkopen in de grond-, weg- en waterbouwsector is relatief nieuw, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van innovaties vraagt om maatwerk en samenwerking tussen overheid en markt. Als opdrachtgevers kun je wel circulaire producten vragen, maar dan moet je de markt ook in de gelegenheid stellen om deze producten te ontwikkelen.

Bij het circulair maken van deze zoutstrooier is o.a. samengewerkt met de provincie Overijssel. Daar is ook kennis opgedaan bij het refurbishen van een zoutstrooier geleverd door Aebi-Schmidt. Door meerdere marktpartijen ervaring op te laten doen met het refurbishen van hun eigen producten ontstaat een level playing field. Hiermee kunnen nu opdrachtgevers vaker deze opdrachten in de markt zetten. Dat dit werkt, blijkt wel uit het resultaat.

"Dit betekent een mooie stap voor de provincie Utrecht op weg naar een Circulaire Topregio in 2050."
Arne Schaddelee
gedeputeerde Provincie Utrecht
Het resultaat

Op vrijdagochtend 10 juli 2020 is de eerste circulaire zoutstrooier van de provincie Utrecht afgeleverd op het steunpunt in Huis ter Heide.  Berekend is dat deze eerste circulaire zoutstrooier ruim 80% CO2 bespaart vergeleken met de aanschaf van een nieuwe zoutstrooier.