Ons werk

Circulogic is werkzaam als transitiemakelaar en in staat om slagvaardig en met begrip voor alle partijen een netwerk van de grond te krijgen. Dat netwerk gaat in de hele keten aan de slag met als uitgangspunt: hoe kunnen we hoger komen op de ladder van circulariteit. Circulogic is een onafhankelijk adviesbureau voor integraal advies op het gebied van circulariteit. Met name gericht op het in uitvoering brengen van visies tot concrete projecten. 

Wij geloven dat werken op basis van de “Proof of Concept” methode leidt tot de beste resultaten. Hiermee demonstreren wij of een oplossing goed werkt en aansluit bij de belevingswereld van de gebruikers. Dit geeft snel duidelijkheid en inzichten om, als dat nodig is vroegtijdig bij te sturen. Onze opdrachtgevers zijn gemeenten, overheidsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Circulair inkopen en aanbesteden

Je koopt zelf in en voert de aanbesteding uit. Wij helpen je.

Circulaire vervolgstappen zetten

Omdat zomaar ergens beginnen niet altijd tot de juiste resultaten leidt.

Circulair interim management

Voor als je ons langer nodig hebt. Beschikbaarheid in overleg.

Trainingen en presentaties

Simpele en doeltreffende training rondom circulariteit. Vaak maatwerk en tegenwoordig online.

Jouw circulaire opgave laten subsidiëren

Welke moet je hebben? Hoe vraag ik hem aan en hoe moeten we het uitvoeren? Wij helpen je hierbij.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten

Onze visie

Wij adviseren en helpen bij het behalen van duurzaamheidsambities. Maar dan wel gericht op de uitvoering van de (toekomstige) plannen. Door te ondersteunen bij visievorming, programma’s of projecten te begeleiden en door monitorings- en evaluatievragen te beantwoorden. Wij zorgen dat duurzaamheidsambities van organisaties en bedrijven een eerste zet in de goede richting krijgen. Immers, je zult het uiteindelijk wel zelf moeten doen. Wij zijn gefocust op het naar de uitvoering brengen van plannen. Wij werken samen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, door de transitie naar een circulaire economie te versnellen en door het treffen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Wij werken samen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, door de transitie naar een circulaire economie te versnellen en door het treffen van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen.  

Onze werkzaamheden dragen altijd bij aan het bevorderen van nieuwsgierigheid. Het verbetert de betrokkenheid en samenwerking binnen een organisatie. Onderzoeken tonen aan dat nieuwsgierige mensen betere keuzes maken en dat ze de prestaties van hun bedrijf verbeteren en helpen het bedrijf om zich aan te passen aan onzekere marktomstandigheden en externe druk. Nieuwsgierigheid is daarom een duurzame kracht voor een duurzaam bedrijf.

Wij weten uit ervaring dat circulariteit de nieuwsgierigheid aanwakkert. Medewerkers krijgen weer pretoogjes, ze weten dat hun bijdrage binnen het bedrijf ook een bijdrage kan zijn aan de maatschappelijke doelen. Wij noemen dit de integratie van nieuwsgierigheid.