Jouw circulaire opgave laten subsidiëren

De financiering van uw project vraagt vaak om eerst even met een afstand naar uw idee, project of dienst te kijken. Is het zo nieuw dat het nieuw is in uw provincie? In Nederland of in Europa? Of misschien wel zo nieuw dat het op de wereld nog niet bestaat. Die verkenning is nodig om te kunnen bepalen welke vorm van financiering u nodig heeft voor uw idee of project. Is het namelijk business as usual, dan is de route naar een lening of bank een logische stap. Maar als het echt ‘rocket science’ is, kan het interessant zijn om een Europese subsidie aan te vragen (als u dat wilt natuurlijk).

Het financieren van ideeën of projecten kent een (in-principe) vast stramien:

  1. u onderzoekt uw eigen product (of wij doen dat)
  2. u bepaalt wat u precies moet onderzoeken of waarmee u wilt experimenteren en u vraagt zich af ‘kan ik dit alleen?’ Als u daar uit bent, dan is de vraag ‘hoe nu verder’.

Voor elke fase in dit vraagstuk zijn er financieringsmogelijkheden aanwezig. We werken daarin met het IAM-model: ‘Inventariseren’, ‘Aanvragen’ en ‘Managen’. Hieronder leggen we u kort uit wat elke fase inhoudt.

Subsidie inventarisatie

Hierbinnen bekijken we wat er mogelijk is om uw idee of project te financieren. Het resultaat kan een korte opsomming van financieringsmogelijkheden zijn óf een breed uiteen gezet rapport met mogelijkheden die worden gekoppeld aan uw idee of project(en). Dit rapport kan, naar gelang uw wensen, een brede uitleg zijn van enige regelingen. Het kan ook een rapport zijn, waar scherp de koppeling wordt gelegd tussen financier en uw idee/project. Een quick-scan kan binnen 4 uur gemaakt zijn. Een uitgebreid rapport kost al gauw 32 uur.

Het aanvragen van een subsidie

Het aanvragen van een subsidie kan veel tijd kosten. Het opstellen van een projectplan is een vereiste en vervolgens moet het nog in het format van de subsidiegever “gegoten” worden. Daarnaast vraagt de subsidieverlener nog om allerlei andere documenten en informatie. Denk aan een begroting, een planning, is er een samenwerking en hoe is dat vast gelegd. Wie is/zijn de aanvragers precies? In principe is het ‘aanvragen van een subsidie’ voldoen aan allerlei voorwaarden. Dat vraagt tijd, energie en het kunnen verplaatsen in de subsidieverlener.

Het is aan te bevelen om ook al vast na te denken over het traject als de subsidie wordt verleend. We hebben veel ervaring in het aanvragen van Europese, nationale, provinciale, gemeentelijke subsidies en fondsen (vanuit fondsenwerving).

Subsidie managen

Yes, de subsidie is binnen! Dat is fantastisch nieuws. Maar nu gaat het pas echt goed beginnen….Waar moet ik aan voldoen? Wie of wat kan de administratie op zich nemen? Wie richt de administratie voor de subsidie in? Veel, maar vooral Europese en nationale subsidies vragen een andere (financiële) administratie dan de gebruikelijke projecten binnen de organisatie. 

Voor subsidie management geldt net als veel andere zaken; een goede voorbereiding is het halve werk. De voorwaarden in de beschikking, overeenkomst of contract zijn in het algemeen niet lastig, maar anders vorm gegeven. Die vertaalslag is prima te maken, als je er maar vroeg genoeg mee begint.

We hebben de benodigde ervaring in het managen van subsidies. We kunnen het hele management uit handen nemen. Maar we kunnen ook samen kijken hoe we de administratie gaan inrichten, zodat je niet beperkt wordt in de voortgang van het project.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten