Jouw circulaire opgave laten subsidiëren

Voor de financiering van uw project is het vaak nodig om eerst een stap terug te doen en uw idee, project of dienst van een afstand te bekijken. Is het bijvoorbeeld zo vernieuwend dat het nog niet bestaat in uw provincie, Nederland of Europa? Of misschien is het zelfs zo revolutionair dat het wereldwijd nog niet bestaat. Deze verkenning is nodig om te bepalen welke financieringsvorm het meest geschikt is voor uw idee of project. Als het bijvoorbeeld om een gebruikelijk product gaat, dan is een lening of bankfinanciering de logische keuze. Maar als het echt om ‘rocket science’ gaat, kan het interessant zijn om een Europese subsidie aan te vragen (als u dat wenst).

De financiering van ideeën of projecten volgt (in principe) een vast stramien:

  1. U onderzoekt uw eigen product (of wij doen dat voor u).
  2. U bepaalt wat u precies moet onderzoeken of waarmee u wilt experimenteren en u vraagt zich af: “kan ik dit alleen?” Als u daar uit bent, dan is de vraag: “hoe nu verder?”

Voor elke fase in dit vraagstuk zijn er financieringsmogelijkheden aanwezig. We werken daarin met het IAM-model: ‘Inventariseren’, ‘Aanvragen’ en ‘Managen’. Hieronder leggen we u kort uit wat elke fase inhoudt.

Subsidie inventarisatie

Binnen onze organisatie analyseren we graag de mogelijkheden om uw idee of project te financieren. Dit kan leiden tot een korte lijst met financieringsopties of een uitgebreid rapport waarin de mogelijkheden specifiek worden gekoppeld aan uw ideeën of projecten. Dit rapport kan variëren van een breed overzicht van beschikbare regelingen tot een gedetailleerd verslag waarin de koppeling tussen financier en uw idee/project scherp wordt uitgewerkt. Een snelle analyse kan al binnen 4 uur worden gedaan, terwijl een uitgebreid rapport tot wel 32 uur kan duren, afhankelijk van uw wensen en behoeften.

Het aanvragen van een subsidie

Het aanvragen van een subsidie vergt vaak veel tijd en energie. Naast het opstellen van een projectplan moet dit ook nog in het juiste format van de subsidieverstrekker worden gegoten en moeten er allerlei andere documenten en informatie worden verstrekt, zoals een begroting en een planning, informatie over samenwerkingen en specifieke details over de aanvragers. Het aanvragen van een subsidie is in principe het voldoen aan diverse voorwaarden, wat inzicht en begrip van de subsidieverstrekker vereist.

We raden aan om voorafgaand aan het aanvraagproces ook al na te denken over het vervolgtraject, voor het geval de subsidie wordt verleend. Met onze ervaring in het aanvragen van Europese, nationale, provinciale, gemeentelijke subsidies en fondsen kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Subsidie managen

Geweldig nieuws, de subsidie is toegekend! Maar nu begint het echte werk pas echt… Wat zijn de voorwaarden waaraan ik moet voldoen? Wie kan de administratie op zich nemen? Wie zorgt voor de inrichting van de administratie voor de subsidie? Met name bij Europese en nationale subsidies is een andere (financiële) administratie vereist dan bij reguliere projecten binnen de organisatie.

Voor goed subsidiebeheer geldt, net als voor veel andere zaken: een goede voorbereiding is het halve werk. De voorwaarden in de beschikking, overeenkomst of het contract zijn over het algemeen niet moeilijk, maar zijn wel anders vormgegeven. Deze vertaalslag is goed te maken als je er maar op tijd mee begint.

Wij hebben de nodige ervaring in het beheren van subsidies. Wij kunnen het hele beheer uit handen nemen. Maar we kunnen ook samen kijken hoe we de administratie gaan inrichten, zodat het project niet wordt belemmerd in de voortgang.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten