Het team

Wij zijn doorgewinterde professionals op het gebied van circulariteit, elk werkzaam binnen ons eigen bedrijf.  We werken samen aan ons doel: het versnellen van de circulaire transitie. We geloven dat we echte circulaire stappen kunnen zetten door projecten gezamenlijk aan te pakken en uit te voeren. We hebben elkaar gevonden rondom circulaire vraagstukken, omdat we begrijpen dat circulariteit een complex geheel is. Wij fungeren als de tussenpersoon die helpt bij het op één lijn brengen en verbinden van alle relevante partijen. Het is ons al duidelijk geworden dat het niet “even” iets is dat je kunt inkopen; het draait juist om die belangrijke verandering in mentaliteit. Dit soort processen vereist tijd en niemand zit erop te wachten om plotseling alles anders te moeten doen.

Het sluiten van circulaire kringlopen, aanbesteden en energietransitie.

Subsidie architect, presentaties en strategische ontwikkeling.

Jack
de Kraaij

Consultant

Complexe vraagstukken vereenvoudigen, aanbesteden en inkoop. 

Nieuwe verdienmodellen, Servitization, circulaire maakindustrie en aanbesteden en inkoop.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten

Wat is een transitiemakelaar?

  1. Hij is ondernemend, durft de comfortzone te verlaten, is volhardend, ongeduldig, en bereid om achter mensen aan te zitten.
  2. Kan de ideeën achter de transitie bij een grote groep bedrijven en organisaties uitleggen, vertaalt die ideeën naar duidelijke acties voor de deelnemers aan de transitie en komt niet bedreigend over.
  3. Handelt in het collectieve belang en staat boven de partijen. 
  4. Heeft veel kennis over de circulaire transitie, de benodigde innovaties, de zakelijke omgeving en de politieke cultuur.
  5. Kan deuren openen op verschillende beleidsniveaus en daarmee de overheid stimuleren te werken aan het wegnemen van belemmeringen en het creëren van de juiste voorwaarden.
  6. Denkt en handelt vanuit systeemperspectief, maar is tegelijkertijd pragmatisch.
  7. Kan anderen enthousiasmeren en inspireren om samen te werken.

Circulogic is als tansitiemakelaar de intermediair om alle relevante partijen op één lijn te brengen. Wij maken samen een plan om gelijk te beginnen, een echt project. Niet te groot maar wel eentje die bij succes makkelijk kan worden opgeschaald.