Het team

We zijn door de wol geverfde professionals die werkzaam als experts op het gebied van circulariteit. We hebben allemaal ons eigen bedrijf en omdat we elkaar goed kennen en snappen werken we samen. Ons doel: de circulaire transitie versnellen. We werken samen aan projecten omdat we geloven dat door te “doen” we pas echte circulaire stappen kunnen gaan zetten. We hebben elkaar rondom circulaire vraagstukken gevonden omdat we snappen dat circulariteit complex is. Omdat veel partijen gewend zijn om in silo’s te werken is het een behoorlijke uitdaging om aan nieuwe samenwerkingsvormen te bouwen. Als circulaire transitiemakelaar zijn we de intermediair om je te helpen om alle relevante partijen op één lijn te brengen. Een ding is ons al wel duidelijk, het is niet “even” iets inkopen, maar het gaat juist om die belangrijke mentaliteitsverandering. Dit soort processen hebben tijd nodig en niemand zit er op te wachten om het plotseling allemaal anders te moeten gaan doen. Ons motto: “Begin klein, maar denk groot!

Het sluiten van circulaire kringlopen, aanbesteden en energietransitie.

Subsidie architect, presentaties en strategische ontwikkeling.

Jack
de Kraaij

Consultant

Complexe vraagstukken vereenvoudigen, aanbesteden en inkoop. 

Nieuwe verdienmodellen, Servitization, circulaire maakindustrie en aanbesteden en inkoop.

Heb je een uitdaging? Laat het ons weten

Wat is een transitiemakelaar?

  1. Hij is ondernemend, durft de comfortzone te verlaten, is volhardend, ongeduldig, en bereid om achter mensen aan te zitten.
  2. Kan de ideeën achter de transitie bij een grote groep bedrijven en organisaties uitleggen, vertaalt die ideeën naar duidelijke acties voor de deelnemers aan de transitie en komt niet bedreigend over.
  3. Handelt in het collectieve belang en staat boven de partijen. 
  4. Heeft veel kennis over de circulaire transitie, de benodigde innovaties, de zakelijke omgeving en de politieke cultuur.
  5. Kan deuren openen op verschillende beleidsniveaus en daarmee de overheid stimuleren te werken aan het wegnemen van belemmeringen en het creëren van de juiste voorwaarden.
  6. Denkt en handelt vanuit systeemperspectief, maar is tegelijkertijd pragmatisch.
  7. Kan anderen enthousiasmeren en inspireren om samen te werken.

Circulogic is als tansitiemakelaar de intermediair om alle relevante partijen op één lijn te brengen. Wij maken samen een plan om gelijk te beginnen, een echt project. Niet te groot maar wel eentje die bij succes makkelijk kan worden opgeschaald.