Gebruik van ons werk

Welkom bij Circulogic! We waarderen je aanwezigheid en interesse in ons werk.

Onze modellen, templates, content en tools zijn zorgvuldig ontwikkeld en beschermd door copyright. Voordat je ons beschermd werk online of offline wilt gebruiken, dien je eerst onze toestemming te verkrijgen. We hechten veel waarde aan de bescherming van ons harde werk en intellectueel eigendom.

Je kunt altijd een verzoek tot toestemming indienen om ons werk te gebruiken. Afhankelijk van het verzoek sturen we je een e-mail met toestemming of vragen we je om een formele licentieovereenkomst te ondertekenen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden kunnen zijn, afhankelijk van het type verzoek en het beoogde gebruik. We zijn er altijd om je te helpen waar mogelijk.

We willen benadrukken dat we geen juridische experts zijn. Als je meer wilt weten over het copyrightrecht, raden we je aan juridisch advies in te winnen. Dit zal zorgen voor duidelijkheid. Je kunt ook een website raadplegen waar meer informatie wordt gegeven over de Europese Copyright Wet.

Nogmaals bedanken we je voor je begrip en interesse in ons werk. We hopen je in de toekomst oprecht opnieuw te mogen verwelkomen bij Circulogic!

Met vriendelijke groet,

Het Circulogic Team