Circulaire aanbesteding "de Parken"

Opdracht

Sander Lubberhuizen is als projectleider in dienst van de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk geweest voor het opstarten van dit circulaire project. Het project is in 2017 gestart en heeft een doorlooptijd van ongeveer 5 jaar. De herinrichting van de parkachtige wijk ‘De Parken’ in Apeldoorn is het allereerste civieltechnische project in Nederland dat in 2017 circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. De betonnen riolering en het betonnen wegdek zijn  vergruisd en door de betonleverancier weer toegepast in circulaire tegels waar de trottoirs van zijn aangelegd.  

Aanpak

Voor het project ‘De Parken’ is er een marktconsultatie uitgeschreven, waar 58 partijen op hebben gereageerd. De uitvraag methode verliep op basis van Rapid Circulair Contracting (RCC). Op basis van een Past Performance selectie zijn er vijftien partijen geselecteerd. Deze partijen kregen een vragenlijst toegestuurd, gericht op onder meer de visie van het bedrijf op de circulaire economie. Naar aanleiding van de antwoorden, bleven er vijf partijen over. Die moesten allen een plan indienen binnen een vooraf vastgesteld budget. Ieder plan is beoordeeld op onder meer circulaire visie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, veiligheid, burgerparticipatie, samenwerking met scholen en partners, ontkoppeling van hemelwater en omgevingsmanagement. Er is ook gevraagd om een in korte video impressie uit te leggen wat hun visie op het gebied van circulariteit is en hoe dit op dit project van toepassing zou kunnen zijn. Uiteindelijk is aannemer Roelofs gekozen om de dialoogfase in te gaan.

"De aannemer kan wel gewoon vijf tot zes procent winst & risico rekenen, in plaats van nul procent"
Peter Gelink
Rayon Manager, Roelofs
Het resultaat
  • De Parken is het eerste civiele RCC project van Nederland. 
  • Er wordt gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst, in plaats van een dichtgetimmerd RAW-bestek. Het afprijzen van de werkzaamheden, op basis van een inschrijfstaat verliep vlot en soepel. Naast kwalitatieve voordelen, biedt RCC ook financiële voordelen voor alle partijen. 
  • De opdrachtgever en opdrachtnemer weten op basis van een plafond bedrag wat er uitgegeven kan worden. 
  • De opdrachtgever krijgt een kwalitatief hoogstaand product, waarbij de Total Cost of Ownership uiteindelijk lager is dan bij een traditionele aanbesteding.

e