Circulaire aanbesteding "de Parken"

Sander Lubberhuizen is als projectleider in dienst van de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk geweest voor het opzetten van dit circulaire project. Het project is gestart in 2017 en heeft een doorlooptijd van ongeveer 5 jaar. Het herinrichtingsproject van de parkachtige wijk ‘De Parken’ in Apeldoorn is het eerste civieltechnische project in Nederland dat in 2017 circulair is ontworpen en uitgevoerd. De betonnen riolering en het betonnen wegdek zijn vergruisd en door de betonleverancier opnieuw gebruikt voor circulaire tegels waarvan de trottoirs zijn aangelegd.

Voor het project ‘De Parken’ is een marktconsultatie uitgeschreven waar 58 partijen op hebben gereageerd. De uitvraagmethode was gebaseerd op Rapid Circulair Contracting (RCC). Op basis van een selectie op basis van eerdere prestaties zijn er vijftien partijen geselecteerd. Deze partijen hebben een vragenlijst ontvangen met vragen over onder meer hun visie op de circulaire economie. Op basis van de antwoorden zijn vijf partijen overgebleven die elk een plan moesten indienen binnen een vooraf bepaald budget. Elk plan werd beoordeeld op aspecten zoals circulaire visie, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, veiligheid, burgerparticipatie, samenwerking met scholen en partners, ontkoppeling van hemelwater en omgevingsmanagement. De partijen werden ook gevraagd om een korte video-impressie te geven van hun visie op circulariteit en hoe deze van toepassing zou kunnen zijn op het project. Uiteindelijk werd aannemer Roelofs geselecteerd om de dialoogfase in te gaan.

"De aannemer kan wel gewoon vijf tot zes procent winst & risico rekenen, in plaats van nul procent"
Peter Gelink
Rayon Manager, Roelofs

De herinrichting van De Parken in Apeldoorn is het eerste RCC-project op het gebied van civiele techniek in Nederland. In plaats van een strak RAW-bestek wordt er gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst. Het afprijzen van de werkzaamheden op basis van een inschrijfstaat verliep soepel en efficiënt. RCC biedt niet alleen kwalitatieve voordelen, maar ook financiële voordelen voor alle betrokken partijen. Door een plafondbedrag af te spreken weten opdrachtgever en opdrachtnemer wat er uitgegeven kan worden. Dit resulteert in een hoogwaardig product met een Total Cost of Ownership die uiteindelijk lager is dan bij een traditionele aanbesteding.

e